Rada Biznesu

Rada Biznesu WKS Śląsk Futsal to organ zrzeszający Partnerów Klubu oraz Właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce, którzy swoją wiedzą oraz doświadczeniem wspierają budowę i rozwój klubu oraz Akademii pod względem biznesowym.

Rada Biznesu WKS Śląsk Futsal jest ciałem doradczym, którego celem jest wspieranie WKS Śląsk we wszystkich zadaniach związanych z rozwojem biznesowym klubu w szczególności poprzez proponowanie kierunków działalności, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć, a także kreowanie wizerunku i popularyzowanie futsalu w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Rada Biznesu to także networking i budowanie kontaktów biznesowych i wspólnych działań które mają na celu rozwój firm członków Rady.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • doradztwo w ewaluacji programów rozwoju klubu,
  • pomoc organizacyjna i merytoryczna w strategicznych planach klubu,
  • wspieranie transferu wiedzy między WKS Śląsk Futsal a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym przedsiębiorstwami, organizacjami państwowymi i samorządowymi,
  • tworzenie platform wymiany opinii organizacyjnej i biznesowej,
  • inicjowanie nowych form współpracy pomiędzy członkami Rady a WKS Śląsk Futsal.